แนะนำอาจารย์ชาวต่างชาติ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

19 10 654

19 10 655

19 10 656

 Mr. James Stockley

“Immerse yourself in the language by reading and listening every day”

อาจารย์ต่างประเทศ สอนรายวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ, การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น, ภาษาอังกฤษสำหรับงานศิลปะและการออกแบบ ให้บริการคลินิกบริการภาษา (Language Clinic Service) ทุกวันพุธ เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และประจำอยู่ที่ สาขาภาษาอังกฤษ ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น