สวท.จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์การสืบค้นงานวิจัยและวิทยานิพนธ์

สวท.จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์การสืบค้นงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (16-11-65)

 

          เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (บริหารธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 37 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นวิจัยวิทยานิพนธ์ไทยฉบับเต็มการสืบค้นวิจัยวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มต่างประเทศ  และการสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books)  โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวเยาวดี โชติกะ ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/ZkfiNBXXWRnU4EYk6

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น