สวท.จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สวท.จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

                เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมจัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 60 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวเยาวดี โชติกะ ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม

          การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการเรียน การทำวิจัย วิทยานิพนธ์ โดยอบรมหลักสูตรการสืบค้นวิจัยวิทยานิพนธ์ไทยฉบับเต็ม หลักสูตรการสืบค้นวิจัยวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มต่างประเทศ  และหลักสูตรการสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books)

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/99SbXYjaftjCzrVC7

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น