สวท. จัดอบรมจัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

สวท. จัดอบรมจัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

 

         เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (บริหารธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 30 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SAC 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวเยาวดี โชติกะ ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม

         ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการเรียน การทำวิจัย วิทยานิพนธ์ โดยอบรมหลักสูตรการสืบค้นวิจัยวิทยานิพนธ์ไทยฉบับเต็ม หลักสูตรการสืบค้นวิจัยวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มต่างประเทศ  และหลักสูตรการสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books)

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/8QnYiJ4vChFLZ4Ej6

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น