สวท. ขอแนะนำฐานข้อมูลวิจัยของ EBSCO

07 12 65

 

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแนะนำฐานข้อมูลวิจัยของ EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูล สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับให้สมาชิกทั้ง 80 สถาบัน ประกอบด้วยข้อมูลฉบับเต็ม ดัชนี บทคัดย่อ และเอกสารการประชุม ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา ทำให้การหาข้อมูลงานวิจัยที่มักจะยุ่งยาก และใช้เวลา เป็นเรื่องที่ง่าย และรวดเร็วด้วยการสืบค้นแบบ Single Search หรือ One Search โดยให้ผลการสืบค้นที่แม่นยำและจัดลำดับความเกี่ยวข้องได้ดีที่สุด

          ทั้งนี้ อาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลได้ที่ : bit.ly/3F6Cqep และสำหรับการเข้าใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยสามารถเข้าใช้งานโดยใส่ User : pkru  และ Password : library@2565> และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเยาวดี โชติกะ งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 063-1942615

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น