สวท.จัดโครงการอบรมการพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพดิจิทัล การสร้างสุขด้วยสติและการคิดบวกอย่างสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จขององค์กร

สวท.จัดโครงการอบรมการพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพดิจิทัล การสร้างสุขด้วยสติและการคิดบวกอย่างสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จขององค์กร

 

          เมื่อวันที่ 22-24 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมการพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพดิจิทัล การสร้างสุขด้วยสติและการคิดบวกอย่างสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จขององค์กร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย กลุ่มผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ และ       คณะผู้บริหาร บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เขาหลัก   รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดพังงา มีการประชุมการพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพดิจิทัล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ICDL Thailand

          นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมหลักสูตร ความต่างที่ลงตัว โดย คุณวรกัญ รัตนพันธ์ นักจิตวิทยาการปรึกษา ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากร มีการตรวจสอบตัวเอง เพื่อช่วยให้เข้าใจถึงวิธีการเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กรมากยิ่งขึ้น รวมถึงการอบรมหลักสูตร สร้างสุขด้วยสติในองค์กร (MIO) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ และหลักสูตร สานสัมพันธ์ รู้จักฉัน รู้จักเธอ โดยคุณพลวัฒน์ สงวนนาม บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี และคุณกัลยาภัทร มีผล เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาจิต สมาธิ มาปรับใช้ในองค์กร ให้มีการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/1bQhQLf25ScT48Ds8

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น