แนะนำอาจารย์ชาวต่างชาติ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

04 01 66

04 01 661

04 01 662

Mr. Jason Moore

“Nothing easy will bring success.”

อาจารย์ต่างประเทศ สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และประจำที่ คลินิกบริการภาษา (Language Clinic Service) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.30 -15.30 น. ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น