แนะนำอาจารย์ชาวต่างชาติ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

09 01 66

09 01 661

09 01 662

 Miss Keshia Meshi

“Don’t be shy speak and get corrected.”

          อาจารย์ต่างประเทศ สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง และรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ ประจำที่ คลินิกบริการภาษา (Language Clinic Service) ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถานที่ทำงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายประถมศึกษา)

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น