แนะนำอาจารย์ชาวต่างชาติ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

23 01 66

23 01 661

23 01 662

 Mrs. Xiaohong Wu

“Practice makes perfect.”

          อาจารย์ต่างประเทศ สอนรายวิชา ภาษาจีนเพื่อการสนทนา และการพูดภาษาจีนในที่ชุมชน ประจำที่ คลินิกบริการภาษา (Language Clinic Service) ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถานที่ทำงาน สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น