สวท. จัดอบรมจัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

สวท. จัดอบรมจัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

 

          เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 54 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวเยาวดี โชติกะ ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม

          ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการเรียน การทำวิจัย วิทยานิพนธ์ โดยจัดอบรม 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด (OPAC Search) หลักสูตรการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBooks หลักสูตรการสืบค้นฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ไทยฉบับเต็ม (ThaiLIS) หลักสูตรการสืบค้นฐานข้อมูลบทความวารสารฉบับเต็มต่างประเทศ หลักสูตรการสืบค้นฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ต่างประเทศ

https://photos.app.goo.gl/E4LVCJhHgjnLAjhz5

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น