สวท. ขอแนะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebook) สำหรับงานวิจัย

ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน

 

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแนะนำฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ของฐานข้อมูล GALE EBOOK ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัยที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกสหวิชา สามารถฟังเนื้อหา และดาวน์โหลดไฟล์เสียงในรูปแบบ MP3 อ่านเนื้อหาในรูปแบบ HTML และ PDF (Book View) สามารถแปลเนื้อหาเป็นภาษาไทย อีกทั้งมีรูปแบบบรรณานุกรมอัตโนมัติ และเชื่อมต่อบัญชีกับ Google Drive และ One Drive เพียงแค่ Sign in เข้าระบบด้วย Email ที่มหาวิทยาลัยออกให้ (@pkru.ac.th) สามารถเข้าถึง และใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา และรวดเร็วที่สุด

          อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลผ่านทาง www.galepages.com/thpkru หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเยาวดี โชติกะ งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 063-1942615

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น