ประชาสัมพันธ์การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2566

 

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566  สำหรับให้บริการแก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 9 ฐานข้อมูล โดยมีรายชื่อฐานข้อมูลดังนี้

                   1.) ScienceDirect

                   2.) Academic Search Ultimate (ASU)

                   3.) EBSCO Discovery Service (EDS) Plus full Text

                   4.) Engineering Source

                   5.) Emerald Management

                   6.) SpringerLink – Journal

                   7.) ACM Digital Library

                   8.) IEEE Electronic Library (IEL)

                   9.) American Chemical Society Journal (ACS)

          ทั้งนี้สามารถเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ฐานข้อมูล bit.ly/3jA450B

สามารถอ่านข้อตกลง เงื่อนไขในการใช้ของผู้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ bit.ly/40kubWc

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวเยาวดี โชติกะ งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย เบอร์โทรติดต่อ 063-1942615

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น