ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล ScienceDirect

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล ScienceDirect

 

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล ScienceDirect ซึ่งเป็นระบบสืบค้นบทความวารสาร สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสาร และสามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 ถึงปัจจุบัน ครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่

  1. Agricultural and Biological Sciences
  2. Computer Science
  3. Engineer
  4. Social Sciences

          ทั้งนี้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลได้ที่ : www.sciencedirect.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเยาวดี โชติกะ งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 063-1942615

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น