สวท.ขอแนะนำฐานข้อมูล ACM Digital Library

สวท.ขอแนะนำฐานข้อมูล ACM Digital Library

 

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำฐานข้อมูล ACM Digital Library ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ อาทิเช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน

เข้าใช้งานฐานข้อมูลได้ที่ : dl.acm.org

สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูล :  ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวเยาวดี โชติกะ งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 063-1942615

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น