สวท.จัดอบรมงานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท

สวท.จัดอบรมงานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท

 

          เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 10 คน ณ ห้อง 1648 ชั้น 4 อาคารครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวเยาวดี โชติกะ ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการอบรม

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการเรียน การทำวิจัย วิทยานิพนธ์ โดยอบรมหลักสูตรการสืบค้นวิจัยวิทยานิพนธ์ไทยฉบับเต็ม หลักสูตรการสืบค้นวิจัยวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มต่างประเทศ  และหลักสูตรการสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books)

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/VdhZd7UK65WXojZj8

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น