สวท. ติวเข้ม CEFR DAY 2

 

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับ CEFR สำหรับบุคลากร โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุณัย รัตนอินทนิล อาจารย์พิเศษ สังกัดหมวดการศึกษาทั่วไป จัดอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น สำหรับการอบรบวันที่ 16 เมษายน 2563 เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ IF clause อาทิเช่น โครงสร้างประโยค IF clause, IF clause type 1, If clause type 2, IF clause type 3 ฝึกการอ่านและแปลประโยค เป็นต้น มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 87 ท่าน สามารถรับชมบันทึกการอบรมย้อนหลังได้ที่ https://bit.ly/CEFR16 ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสาร Online training by ARIT ได้ที่ bit.ly/arit_traning

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/LkSnghXVCrgqzBGZ9

  1. นักศึกษา
  2. จัดซื้อ-จัดจ้าง
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ( วันพฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2563 )

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สำนักวิทยบริการ ได้ก่อตั้งขึ้นโดย ผนวกหน่วยงาน 3 หน่วยงาน คือ
ฝ่ายหอสมุด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายเอกสารคำสอน เข้าด้วยกัน ดูเพิ่มเติม..

b03

เมนู