สวท. ติวเข้ม CEFR DAY 2

 

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับ CEFR สำหรับบุคลากร โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุณัย รัตนอินทนิล อาจารย์พิเศษ สังกัดหมวดการศึกษาทั่วไป จัดอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น สำหรับการอบรบวันที่ 16 เมษายน 2563 เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ IF clause อาทิเช่น โครงสร้างประโยค IF clause, IF clause type 1, If clause type 2, IF clause type 3 ฝึกการอ่านและแปลประโยค เป็นต้น มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 87 ท่าน สามารถรับชมบันทึกการอบรมย้อนหลังได้ที่ https://bit.ly/CEFR16 ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสาร Online training by ARIT ได้ที่ bit.ly/arit_traning

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/LkSnghXVCrgqzBGZ9

  1. นักศึกษา
  2. จัดซื้อ-จัดจ้าง
เข้า Email ไม่ได้ทำยังไงนะ ?? ( วันพฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2565 )

วิดีทัศน์แนะนำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ภายหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สำนักวิทยบริการ ได้ก่อตั้งขึ้นโดย ผนวกหน่วยงาน 3 หน่วยงาน คือ ฝ่ายหอสมุด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายเอกสารคำสอน เข้าด้วยกัน
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ทำให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศเปลี่ยนสถานภาพเป็น มหาวิทยาลัย และเป็นนิติบุคคล มีอิสระคล่องตัวในการบริหารจัดการ ซึ่งในส่วนของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในมหาวิทยาลัย ที่เทียบเท่าคณะ ที่ได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 1 ในมาตราที่ 10 ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ ดูเพิ่มเติม..

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น