งานหอสมุดประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563

29 11 62

 

        เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นางสาวกุลสตรี ปริญญา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อม นางสาวสุนิษา เพชรจันทร์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มงานหอสมุด ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องสารสนเทศอันดามัน ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/iRRB8B5Qd8DURvA7A

เมนู