ลงพื้นที่ดูแลและบำรุงรักษาท่อร้อยสายสัญญาณระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

ลงพื้นที่ดูแลและบำรุงรักษาท่อร้อยสายสัญญาณระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

 

         เมื่อวันที่ 5 - 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่าน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบริษัท เดอะคอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่งานเครือข่าย พร้อมด้วยบุคลากรจากบริษัท เดอะคอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด  ลงพื้นที่ดูแลและบำรุงรักษาท่อร้อยสายสัญญาณระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยตามสัญญาของโครงการปรับปรุงสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างชั้นและติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างอาคาร ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ให้มีความพร้อมใช้งานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเพื่อความสะดวกในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/7VzBJp8HyGD5suiZ6

เมนู