สวท. จัดอบรมออนไลน์ โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา

สวท. จัดอบรมออนไลน์ โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา

 

          เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่าน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลักสูตรออนไลน์ “การใช้งาน Google App และ Microsoft o365 เพื่อการศึกษาออนไลน์” เวลา 13.00 - 15.15 น.  วิทยากร : นายภูมิสถิตย์ เมตตาจิตร และนายอภิรักษ์ อุ๋ยสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผ่านทาง Facebook Live ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมครั้งนี้

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า การจัดโครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษาในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องเริ่มใช้ความปกติใหม่ หรือ New Normal ในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 และอยากให้กำลังใจแก่นักศึกษา เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน และขอขอบคุณสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้เตรียมการการจัดการเรียนการสอนตลอดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยปิดในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน และสำหรับการจัดอบรมในวันนี้ได้ดำเนินการขึ้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนออไลน์ของภาคเรียนที่ 1 นี้

          ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังประมาณ 1,400 คน สามารถรับชมการอบรมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/ARITPKRU/ หรือสามารถติดตามข่าวสารการอบรมออนไลน์ ได้ที่ bit.ly/arit_traning

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/tHYhDwSVkx5xgKx97

เมนู