สวท. จัดอบรมออนไลน์โครงการ พัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

สวท. จัดอบรมออนไลน์โครงการ พัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

 

       

         เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่าน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรออนไลน์ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ออนไลน์ และการใช้งานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เวลา 13.00 - 15.15 น.  วิทยากร : นายฐณัท ผลกอบกุล เจ้าหน้าบริหารทั่วไป และนางสาวสุภาวัลย์ วิจิตร นักเอกสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมครั้งนี้

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า โครงการอบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีโครงการดี ๆ ตลอดทั้งปี ในช่วงระยะเวลา 2 – 3 ปี ที่ผ่านมา มีการจัดอบรบทั้งหลักสูตรออนไลน์ และออฟไลน์ รวมทั้งมีแพลตฟอร์ม ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนรู้ภาษา Anywhere Anytime ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้แก่นักศึกษา และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นักศึกษาที่จบใน 4 ปี หรือ 5 ปี จะต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษในระดับB1 ซึ่งเป็นระดับที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและตระหนักเป็นอย่างยิ่ง และในช่วงนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า จะต้องมีการปรับตัวเรื่องการใช้ชีวิต การทำงาน เรียนรู้ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตลอดจนการดูแลสุขภาพ แต่อย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกคน คนที่จะอยู่รอดได้ คือคนที่ปรับตัวได้ ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะต้องปรับตัว เพื่อให้การใช้ชีวิตเป็นไปอย่างมีความสุข

          ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังประมาณ 551 คน สามารถรับชมการอบรมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/ARITPKRU/ หรือสามารถติดตามข่าวสารการอบรมออนไลน์ ได้ที่ bit.ly/arit_traning

 รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/rEH3qb8WwSW9kMPr5

เมนู