ร่วมสร้างสังคมปลอดการติดเชื้อ COVID

ร่วมสร้างสังคมปลอดการติดเชื้อ COVID

 

           ร่วมสร้างสังคมปลอดการติดเชื้อ COVID เพื่อการใช้ชีวิตนอกบ้านอย่างปลอดภัยด้วยการตอบแบบสอบถามเพียง 2 นาที และส่งต่อให้เพื่อน(รัก)ของคุณมีส่วนร่วมในการตอบ https://register.kpru.ac.th/RajabhatPoll/?nu=MjAyMDAwMDI= คุณคือคนสำคัญในการให้ข้อมูล เพื่อผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน  ราชภัฏโพลล์เพื่อการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น

เมนู