สวท. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติงานและการบริการ

สวท. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติงานและการบริการ

 

         สวท. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติงานและการบริการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Site และ Google Meet ในการสอนออนไลน์ URL รับฟังออนไลน์ : https://meet.google.com/nwc-whxs-dzg

เมนู