สวท. ให้ความอนุเคราะห์ SET Corner เพื่อสนับสนุนความรู้ด้านการลงทุนแก่นักศึกษา วจก.

สวท. ให้ความอนุเคราะห์ SET Corner เพื่อสนับสนุนความรู้ด้านการลงทุนแก่นักศึกษา วจก.

 

          เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวกุลสตรี ปริญญา รองผู้อำนวยการสำนัก นางสาวสุภาวัลย์ วิจิตร รักษาการหัวหน้างานหอสมุดและบุคลากรงานหอสมุด ให้ความอนุเคราะห์จัดมุมหนังสือ SET Corner (มุมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริการสารสนเทศด้านการเงิน การลงทุน ตลาดเงิน ตลาดทุน และสาขาที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสถิติธุรกิจหลักทรัพย์ ข้อมูลตลาดหุ้นต่างประเทศ ประกอบด้วย ตำราวิชาการ หนังสือสาระความรู้ วารสารเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ รวมถึงบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ตให้แก่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อใช้ในการส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนแก่นักศึกษาและผู้สนใจ ณ ห้อง MS Investor Learning (19407) อาคารคณะวิทยาการจัดการ

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/UoEZmwRMg2k9Ri9U7

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น