ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้งาน Google Workspace for Education Plus

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้งาน Google Workspace for Education Plus

 

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญบุคลากร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   เข้าร่วมอบรมออนไลน์ “การใช้งาน Google Workspace for Education Plus” ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านทาง https://trainingarit.pkru.ac.th

          ทั้งนี้บุคลากรที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://bit.ly/3bcq3CP   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพัชรธร ศรีระสันต์  กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสื่อดิจิทัล โทรศัพท์ 094-321989

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น