ประชุมการดำเนินงานฝ่ายงานหอสมุด

ประชุมการดำเนินงานฝ่ายงานหอสมุด

          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา นางสาวกุลสตรี ปริญญา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสานสนเทศ นางสาวสุภาวัลย์ วิจิตร รักษาการหัวหน้างานหอสมุด นายทัยกิจ แซ่เจี๋ย หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งบุคลากรฝ่ายศูนย์ภาษาและบุคลากรฝ่ายงานหอสมุด เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการให้บริการจุดยืม-คืนหนังสือในฝั่งศูนย์ภาษา และการดำเนินการร่วมกับทีมถ่ายทอดสด พร้อมติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ ในงานดำเนินงานของหอสมุด และติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ณ ห้องงานบริการสารสนเทศอันดามัน ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/PEeSxiM2HuKjs12cA

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น