สวท.ร่วมกับ ICDL จัดกิจกรรม Road Show (Digital Literacy & ICDL Digital Challenge 2023)

สวท.ร่วมกับ ICDL จัดกิจกรรม Road Show (Digital Literacy & ICDL Digital Challenge 2023)

 

          เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับ บริษัท ไอซีดีแอล (ไทยแลนด์) จำกัด จัดโครงการ Smart University : A Hub of Intelligent Minds and Green Innovations กิจกรรม Road Show (Digital Literacy & ICDL Digital Challenge 2023) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัล รองศาสตราจารย์.ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนัก ผู้ช่วยสำนัก บุคลากร ผู้บริหารและทีมงานจาก บริษัท ไอซีดีแอล (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม Road Show (Digital Literacy & ICDL Digital Challenge 2023) เพื่อค้นหาตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเข้าร่วมแข่งขันด้านทักษะความรู้ดิจิทัลจากสถาบันต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม MS Convention Hall PKRU อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

          ทั้งนี้บริษัท ไอซีดีแอล (ไทยแลนด์) จำกัด จึงจัดกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านดิจิทัล (Digital Literacy) และประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2023 รวมทั้งมอบทุนให้แก่นักศึกษาที่การเข้าร่วมแข่งขัน โดยมอบสิทธิ์ในการสอบประเมินหลักสูตร ICDL Application Essentials มูลค่า 3,500 บาทต่อคน ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 10 คน เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่มีความพร้อมและมีศักยภาพทางด้านดิจิทัล ในการเข้าร่วมโครงการ ICDL Digital Challenge 2023 ต่อไป

          รวมทั้งได้มอบ Certificate Train the Trainer ให้แก่บุคลากรที่สอบผ่านหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลขั้นสูงเพื่อการศึกษา จำนวน 8 ท่านดังนี้

  1. ผศ.ดร.วิภาวรรณ       บัวทอง                         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ผศ.ดร.ปรียานุช        ทองภู่                           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. อาจารย์นิมิต            นิรัติศัย                          คณะครุศาสตร์
  4. ผศ.ดร.นิพนธ์           บริเวธานันท์                   คณะครุศาสตร์
  5. ดร.นันทรัตน์            เกียรติศักดิ์โสภณ           คณะครุศาสตร์
  6. ดร.พิชานันต์            พูลเกิด                          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  7. อาจารย์ปิยวรรณ       ขาวพุ่ม                         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  8. ผศ.สุทธิณี               พรพันธุ์ไพบูลย์              คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/V2zAfUVG9y2oiHwRA

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น