กำหนดสอบวัดระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษา

กำหนดสอบวัดระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษา

 

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษาภาคปกติ จันทร์ – ศุกร์ ชั้นปีที่ 1-3 นักศึกษาโครงการ กศ.บป ชั้นปีที่ 1-3 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปี ที่ขาดสอบการวัดระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจีทัล ในรอบที่ผ่านมา โดยกำหนดให้เข้าสอบระหว่างวันที่ 17 – 26 มีนาคม 2566

          ทั้งนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขาดสอบได้ที่ trainingarit.pkru.ac.th และสามารถเข้าทดสอบได้ที่ https://bit.ly/ICT2565 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวพัชรธร ศรีระสันต์ กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสื่อดิจิทัล โทรศัพท์ : 094-3291989 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทาง Page สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น